tr en

Dondurulmuş Gıda Sektörü

Dondurulmuş Gıda Sektörü

Günümüzde kolay ve değişik şekillerde hazırlanabilen, mevsim dışı olmasına rağmen doğal özelliklerini tazesine en yakın şekilde koruyan dondurulmuş gıdaların tüketimi artmakta ve kendisine bir dondurulmuş gıda sektörü yaratmaktadır.


Ekonomik ve teknolojik gelişmelerle birlikte insanların beslenme ve tüketim alışkanlıkları da değişim göstermiştir.
Günümüzde kolay ve değişik şekillerde hazırlanabilen, mevsim dışı olmasına rağmen doğal özelliklerini tazesine en yakın şekilde koruyan dondurulmuş gıdaların tüketimi artmakta ve kendisine bir dondurulmuş gıda sektörü yaratmaktadır.
Dondurulmuş gıdalara talebin artmasında ve dondurulmuş gıda sektörünün oluşmasında kadınların çalışma hayatına katılımı ve buna bağlı olarak yaşam tarzında ortaya çıkan değişiklikler de etkilidir.
Dondurulmuş gıda sektörü, dondurulmaya uygun hammaddenin temini ile başlayan ve hammaddenin uygun koşullarda taşınması, seçme, yıkama, boyutlama, ürüne özel tekniklerle işleme, derin dondurma, ürünün uygun şekillerde paketlenerek tekniğine uygun depolanması, yükleme, taşıma, dağıtım ve tüketici taleplerinin izlenmesine kadar faaliyet gösteren bir gıda sanayi dalıdır.
Dondurulmuş gıdalar dünyada ilk kez ABD ‘de 1930 ‘lu yıllarda, Avrupa’da ise ilk kez İngiltere ‘de 1948 yılında perakende olarak piyasaya sürülmüştür. Bu tarihler ABD ve Avrupa' da dondurulmuş gıda sektörünün başlangıçlarıdır.
Türkiye‘ de ise 25 yıl önce başlayan dondurulmuş gıda üretimi ve zamanla oluşmaya başlayan dondurulmuş gıda sektörü, günümüzde hızlı bir artış göstermekte olup, mevcut sanayi tesislerinin önemli bir bölümü olan teknolojik bakımdan batı ülkelerinin standardına sahiptir. Bu standardın bir parçası olma bayrağını taşırken, dondurulmuş gıda sektöründe hizmet göstermekten keyif duyan bir isim Shonti.