tr en

Dondurulmuş Ürünlerin Çözdürülmesi

Dondurulmuş Ürünlerin Çözdürülmesi

Hayatlarımızı kolaylaştıran, pratikleştiren, zamandan tasarruf ettirirken besin değerini de koruyan dondurulmuş gıda çözdürülmesi zaman zaman dikkat isteyen durumlardan bir tanesidir.


Hayatlarımızı kolaylaştıran, pratikleştiren, zamandan tasarruf ettirirken besin değerini de koruyan dondurulmuş gıda çözdürülmesi zaman zaman dikkat isteyen durumlardan bir tanesidir.
Dondurulmuş gıdaların çözündürülmesi esnasında genel olarak, dondurucu sıcaklığı -180C’den 00C’ ye getirilmesi gerekmektedir. Daha sonra dondurucunun sıcaklığı +50C’ ye indirilerek çözündürme bu şekilde yapılmaktadır. Dondurulmuş ürünlerin çözdürülmesi metodlarından bir tanesi budur.
 
Dondurulmuş ürünlerin çözdürülmesi işlemi, donma işlemine göre daha uzun sürmektedir. Çünkü, donmada ısı transferi buz üzerinden yapılmakta iken, çözdürmede ise su üzerinden yapılmaktadır. Buzun suya göre ısı iletimi daha yüksek olduğu için çözündürme işlemi daha uzun sürmektedir.
 
Dondurulmuş Gıdaların çözdürülmesinde uygulanan yöntemlerden bazıları şunlardır:
Hava ile çözündürme
Durgun hava koşullarında çözündürme,
Hareketli hava koşullarında çözündürme,
İki kademeli hava ile çözündürme.
Daldırma/Levha teması ile çözündürme
Su ile çözündürme
Düşük basınçlı buhar ile çözündürme
Elektriksel sistemler uygulanarak çözündürme
Öz direnç çözündürme
Dielektirik çözündürme
Mikrodalga çözündürme